“BENDE VAN DE VOORUITGANG” (Maarten Boudry) een tegengewicht dat er mag zijn!(De Morgen 9/11/2019)

Een ode aan ons allen om ons niet te laten meeslepen door het dagelijkse “slecht nieuws”. Want… goed nieuws is geen nieuws is vaak de leidraad van krant en journaal. Hierdoor beseffen we niet meer hoe goed wij het hebben vandaag. Zelf heb ik dit in het verleden al eens naar voren gebracht in een mail naar de VRT. Hun antwoord was dat ze er aandacht voor hadden, toch moet ik vaststellen dat dit nochtans niet of nauwelijks te merken valt.

Er zijn dagelijks veel positieve, constructieve initiatieven die ons omringen en meer aandacht mogen krijgen. Waarom worden deze niet belicht in het journaal, de krant? En waarom worden steeds dezelfde personen geïnterviewd in de krant en het journaal? Is dit echt gemakzucht, is het omdat de ervaring leert dat journalisten het zekere voor het onzekere verkiezen en terugvallen op degenen van wie ze weten dat ze bereid zijn mee te werken, vlot kunnen praten? Ja, het kost meer moeite om op zoek te gaan naar tot nu toe “onbekenden” bij het publiek die een constructieve bijdrage kunnen leveren over het thema dat aan bod komt. Maar het is mogelijk.

Voeger was er ook een actie om meer vrouwen aan het woord te laten, er werd zelfs een boekje samengesteld met vrouwen die expert waren in bepaalde domeinen. Waar is dit gebleven? Misschien moet er een nieuwe inspanning worden geleverd en moeten experten voortkomend uit onze totale samenleving (dus niet enkel vrouwen maar ook allen die in ons land leven en ook degenen die van een andere origine zijn) worden opgesnord om eindelijk die muur te onderbreken die nu bestaat tussen “bekenden” en “onbekenden”. “Ons kent ons” laat ons altijd in hetzelfde cirkeltje draaien. Wellicht helpen de “onbekenden” ons om een thema eens vanuit een ander gezichtspunt te bekijken en kunnen we van hen ook iets leren.

Het initiatief van Boudry, de “Bende van de Vooruitgang” juich ik ten volle toe. Hij geeft ons inzicht in het feit dat wij in het beste tijdperk ooit leven en dit zonder de nog bestaande problemen (800 miljoen mensen in extreme armoede, sterftecijfer van kinderen en andere) te ontkennen. De beproefde methodes om problemen op te lossen zijn die van wetenschap en technologie. Ook voor het klimaat en milieu geldt dit. Het is onze plicht deze weg in te slaan en een nog betere wereld te scheppen. Wie kan hierop tegen zijn? Reageer, deel dit opiniestukje of laat mij weten wat u denkt.


5 views0 comments

Recent Posts

See All

Wat kan ik voor u doen? 

Bel of mail mij, we ontmoeten elkaar en ik vertel het u.

else.vansoest@gmail.com

+32 (0)479 63 00 68

Brussels - Belgium

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon